อัพเดทข่าวโครงการช้อปดีมีคืน และเงื่อนไขโครงการช้อปดีมีคืน 2566

ช้อปดีมีคืน 2566 เช็คเงื่อนไขรับสิทธิ์ลดหย่อนเงินภาษี 

ลดหย่อนภาษี เตรียมตัวให้พร้อมกับโครงการช้อปดีมีคืน มาดูรายละเอียดสำหรับ ช้อปดีมีคืน 2566 ช้อปดีมีคืนซื้ออะไรได้บ้าง และจะต้องมีการลงทะเบียนช้อปดีมีคืน ด้วยหรือไม่ สำหรับคนที่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งไว้เรียบร้อยแล้วจะสามารถใช้สิทธิ์โครงการได้หรือไม่

ช้อปดีมีคืน 2566ใช้สิทธิ์ จะต้องลงทะเบียนก่อนหรือไม่ 

ช้อปดีมีคืน 2566 เป็นโครงการที่จากเดิมจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างโครงการรับสิทธิ์คนละครึ่ง กับโครงการช้อปดีมีคืน ปัจจุบันผู้ที่ทำการยื่นภาษีประจำปีสามารถใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีได้เลยทันที ไม่ต้องมีการลงทะเบียนช้อปดีมีคืนซึ่งจะต้องมีระยะเวลากำหนดในการช๊อปใช้จ่าย ซึ่งจะต้องซื้อสินค้าในหมวดหมู่ที่กำหนดและขอใบเสร็จที่สามารถออกใบกำกับภาษีได้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยื่นแก่กรมสรรพากรในการลดหย่อนภาษี อย่างไรก็ตามช้อปดีมีคืน 2566 ลงทะเบียนจะมีวงเงินในการลดหย่อนได้สูงสุดคือ สามารถช็อปเพื่อลดหย่อนภาษีสูงสุด 40,000 บาท  ช่วงระยะเวลาในการช็อปคือช่วงต้นปีของ 2566

ช้อปดีมีคืน 2566 – เตรียมช็อป ช้อปดีมีคืน 2566 ซื้ออะไรได้บ้าง

สำหรับคนที่วางแผนจะช็อปใช้ซื้อสินค้าหรือบริการช้อปดีมีคืน 2566 ก็สามารถเตรียมตัวช้อปดีมีคืนซื้ออะไรได้บ้างได้ดังต่อไปนี้ 

สินค้าและหมวดหมู่บริการจากร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้วสามารถซื้อชอปใช้ได้ทั้งหมด ได้แก่ กลุ่มห้างสรรพสินค้า Supermarket ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารที่จดทะเบียน Vat ออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบได้ กลุ่มสินค้าประเภทของหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท ยกเว้นหมวดหมู่ของประเภทนิตยสารและหนังสือพิมพ์ ช้อปดีมีคืนสรรพากร นอกจากนี้ยังสามารถใช้ซื้อสินค้ากลุ่ม OTOP ที่ทำการลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชนไว้เรียบร้อยแล้วได้โดยจะต้องมีหลักฐานการออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว

ช้อปดีมีคืน 2566ใช้ลดภาษีได้สูงสุดเท่าไหร่

ช้อปดีมีคืน 2566 ยังไม่ได้มีการประกาศออกมาอย่างชัดเจนในเรื่องรายละเอียดยื่นภาษีมากนัก ทั้งนี้จะเป็นการคาดการณ์ว่าสำหรับปีหน้าโครงการช้อปดีมีคืนนี้คณะรัฐมนตรีจะออกในส่วนของมาตรการภาษีกับหน่วยงานรัฐและสถาบันการเงินของรัฐ โดยผู้ลงทะเบียนช้อปดีมีคืนจะได้เรื่องของวงเงินลดหย่อนภาษีที่สามารถนำช้อปดีมีคืน 2566 เงื่อนไขมาใช้ได้ในการลดหย่อนสูงสุดคือ 40,000 บาท โดยจะแบ่งเป็นระยะเวลาในการใช้จ่ายอยู่ที่ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งลงทะเบียนช้อปดีมีคืนจะแบ่งเป็นวงเงินสำหรับซื้อสินค้าบริการลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท และช้อปดีมีคืนสรรพากรเกี่ยวกับสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมอีกไม่เกิน 10000 บาท

Scroll to Top