วิธีขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตกสิกร และช่องทางขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวกสิกร

เพิ่มวงเงินบัตรเครดิตกสิกรทำอย่างไร

อยากเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตกสิกรทำได้หรือไม่ ทำอย่างไร วงเงินชั่วคราวกสิกรวงเงินถาวรนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร  วงเงินบัตรเครดิตกสิกรรูปแบบไหนสามารถขอได้ง่ายและรวดเร็วมากกว่า แล้วรายละเอียดสำคัญสาเหตุของคนที่พบว่าไม่สามารถขอวงเงินได้ มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมสำคัญที่ควรรู้เลย 

เพิ่มวงเงินบัตรเครดิตกสิกร – สำหรับลูกค้าใหม่ 

เพิ่มวงเงินบัตรเครดิตกสิกร สำหรับลูกค้าใหม่ที่ต้องการเพิ่มวงเงินแบบถาวรอาจจะทำได้ยากเนื่องจากประวัติการชำระเงินบัตรเครดิตกสิกรยังมีไม่สูงมากนักและเอกสารที่ขอเพิ่มวงเงินก็จะไม่ได้แตกต่างเอกสารที่เคยยื่นสมัครบัตรเครดิตกสิกรไทยไว้ในครั้งแรก คุณอาจจะลองขอยื่นเรื่องวงเงินชั่วคราวกสิกร เมื่อใช้งาน 2-3 เดือนขึ้นไป

วิธีเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตกสิกร แต่ต้องมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของกสิกรไทย โดยอาจจะเป็นการติดต่อ the wisdom กสิกรผ่านทาง Call Center เพื่อชี้แจงปัญหาและรูปแบบวงเงินบัตรเครดิตกสิกรที่ต้องการ หรืออาจจะเป็นการประสานงานติดต่อกับเจ้าหน้าที่สาขาโดยตรง 

เพิ่มวงเงินบัตรเครดิตกสิกร – การเพิ่มวงเงินชั่วคราวกสิกร

รูปแบบของการอนุมัติให้วงเงินจะแบ่งเป็นการอนุมัติเพิ่มวงเงินชั่วคราวกสิกร และลักษณะของเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตกสิกรถาวร การขอเพิ่มวงเงินถาวรจะเหมือนเป็นการที่คุณขอสมัครบัตรเครดิตกสิกรไทยในครั้งแรกที่มีการยื่นเรื่อง จากมีการพิจารณาและโอกาสผ่านอาจจะไม่ได้สูงมาก หากจะต้องการใช้เงินก้อนด่วนพิเศษเพิ่มเข้ามาเสริมสภาพคล่องในขณะนั้นแค่ระยะเวลาสั้นๆแนะนำให้เป็นการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตกสิกรลักษณะเพิ่มวงเงินชั่วคราวกสิกร รูปแบบนี้จะมีการพิจารณาไม่นานเนื่องจากจะดูประวัติการชำระเงินที่ผ่านมาเพื่อเป็นการให้สินเชื่อชั่วคราวเท่านั้น

สาเหตุเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตกสิกรไม่สามารถทำได้

สาเหตุเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตกสิกรไม่ได้ สาเหตุที่พบส่วนใหญ่มาจากลูกค้าส่งเอกสารเหมือนเดิม เนื่องจากเจ้าหน้าที่ธนาคารเคแบงก์จะมีการเรียกดูข้อมูลเดิมที่ลูกค้าใช้บริการส่งมาก่อนล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว หากต้องการให้พิจารณาวงเงินซะใหม่จะต้องปรับเอกสารเพื่อให้มีความแตกต่างจากเดิมหากลูกค้าส่งเข้ามาใหม่แต่ยังปรากฏข้อมูลรายการเดินบัญชีหรือรายได้เหมือนเดิมจะไม่สามารถผ่านการอนุมัติเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตกสิกรจากกสิกรไทยได้ และยิ่งสามารถส่งซ้ำได้จะเรียกว่าเป็นการทำประวัติช้ำทำให้ประวัติที่มีโอกาสขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตกสิกรผ่านได้ยากมากขึ้นเรื่อยๆ ยังงั้นหาคนรู้ว่าเอกสารที่คุณมีอยู่และต้องการขอวงเงินเพิ่มไม่สามารถเพิ่มเอกสารได้ไม่ควรจะมีการส่งเอกสารสมัครบัตรเครดิตกสิกรไทยเข้าไปใหม่ ควรจะเพิ่มเอกสารเพื่อสร้างความแตกต่าง เป็นการนำเสนอความสามารถในการผ่อนชำระบัตรเครดิตกสิกรที่สูงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม 

Scroll to Top