การติดต่อ

คณะบรรณาธิการเครือเนชั่น สุทธิชัย หยุ่น, เทพชัย หย่อง, พนา จันทรวิโรจน์, อดิศักดิ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ, ดวงกมล โชตะนา กองบรรณาธิการกรุงเทพธุรกิจ 44 หมู่ 10 ถ.บางนา-ตราด, กม.4.5 แขวงบางนา เขตพระโขนง กรุงเทพ 10260 โทร.3170042 โทรสาร 3171489-90 E-mail : [email protected] กองบรรณาธิการฉบับอินเทอร์เน็ต E-mail : [email protected] [email protected] สำนักข่าวเนชั่น โทร.3171411 โทรสาร 3165939, 3171492 E-mail : [email protected] วิทยุเนชั่น โทร.3172152 โทรสาร 7514449, 3165988 E-mail : [email protected] เนชั่นทีวี โทร.7515418 โทรสาร 7514086 E-mail : [email protected] สำนักงานภูมิภาค ภาคเหนือ โทร.053-271831, 274467 โทรสาร 281110 ภาคอีสาน โทร.043-324241-2 โทรสาร 324186 ภาคใต้ โทร.074-210975-9 โทรสาร 210039 ศูนย์บริการลูกค้า โทร.3171400, 3165960-4 โทรสาร 3171384 โคราช โทร.044-371128 พัทยา โทร.038-7217111 E-mail : [email protected] ฝ่ายโฆษณาย่อย โทร. 3170052 โทรสาร 3172057 ฝ่ายโฆษณาดิสเพลย์และฉบับพิเศษ โทร. 3171392 โทรสาร 3171413
Scroll to Top